Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > CZECH POINT

CZECH POINT

Obecní úřad obce Libějice zprovoznil v roce 2009 ve svých prostorách pracoviště Czech Point.

Toto pracoviště jsme zřídili a chápeme jako službu pro místní občany, kteří potřebují vystavit nějaký standardní výpis z portfolia pracoviště CZECH POINT (viz níže).

V úředních hodinách jsou starosta a místostarostka schopni vám na kontaktním místě pracoviště CZECH POINT na obecním úřadě za shodný poplatek jako na obci s rozšířenou působností (Tábor) nebo na České poště vystavit výpis z příslušného úředního registru. Přednost služby spočívá zejména pro starší občany v tom, že pro tyto standardní výpisy nebudou muset složitě jezdit do města Tábora.

Co je CZECH POINT

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, jehož cílem je zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa. V současnosti musí občan často navštívit několik úřadů k vyřízení jednoho problému. Czech POINT slouží jako asistované místo výkonu veřejné správy, umožňující komunikaci se státem prostřednictvím jednoho místa tak, aby „obíhala data ne občan“.

Cílem projektu Czech POINT je vytvořit garantovanou službu pro komunikaci se státem prostřednictvím jednoho universálního místa, kde je možné získat a ověřit data z veřejných i neveřejných informačních systémů, úředně ověřit dokumenty a listiny, převést písemné dokumenty do elektronické podoby a naopak, získat informace o průběhu správních řízení ve vztahu k občanovi a podat podání pro zahájení řízení správních orgánů. Jde tedy o maximální využití údajů ve vlastnictví státu tak, aby byly minimalizovány požadavky na občany.

Projekt Czech POINT přináší značné ulehčení komunikace se státem. V některých situacích stačí dojít pouze na jeden úřad. V konečné fázi projektu by občan mohl své záležitosti vyřizovat i z domova prostřednictvím internetu.

Co umí kontaktní místo pracoviště CZECH POINT na Obecním úřad Libějice?

Co umíme:

1. Formulář z bodového hodnocení řidíče
2. Formulář výpisu z insolvenčního rejstříku
3. Formulář katastru nemovitostí - pozor – neumíme výtisk mapy a neumíme výpis tytu "vypište mi, co kde mám" – musíte znát číslo LV
4. Formulář obchodního rejstříku
5. Rejstřík trestů
6. Formulář seznamu kvalifikovaných dodavatelů Formulář živnostenského rejstříku

Co neumíme:

-  vidimaci – tj. ověřování listin

Poznámka: Ověřování listin provádí mimo jiné úřad městyse Malšice. 

Podrobnější informace o Czech Pointu viz www.czechpoint.cz..